Kontaktujte nás

Dr.Ing.Josef Fidler
obchodní zastoupení firmy
Wilh. Stolle GmbH pro ČR a SR

U Panasonicu 376
Pardubice - Staré Čívice
530 06, Česká republika

Telefon +420 466 734 135
Mobil +420 724 981 846
info@kovostrojservis.czKovostrojservis, spol. s r.o.
prodejce pro ČR a SR

U Panasonicu 376
Pardubice - Staré Čívice
530 06, Česká republika

Mobil +420 724 114 332
petr.skacel@kovostrojservis.cz

Kompletní kontakty
Kovostroj servis
STOLLE Kvalita

Kvalita výrobků společnosti STOLLE

Naše vysoké standardy kvality pro Vás představují přidanou hodnotu

Naším cílem je co možná nejvíce minimalizovat dopady naší výroby na životní prostředí a okolí.

 

Nad rámec zákonných předpisů jsme se zavázali k trvalému zlepšování ochrany životního prostředí ze strany podniku a rovněž i ke zlepšení managementu ochrany životního prostředí.


Nízké emisní hodnoty

Výrobní proces u firmy STOLLE se nepřetržitě monitoruje.
Použité materiály, výrobní postupy a technická zařízení se zkontrolují z hledisky možných rizik a v daném případě se zlepší, nebo se nahradí ekologičtější alternativou.
Moderní kuplovny s dodatečným spalováním a dostatečně dimenzovaná zařízení pro čištění spalin a likvidaci prachu umožní, aby legislativou stanovené emisní hodnoty byly ještě nižší.  
Rovněž u svých smluvních partnerů očekáváme dodržování pravidel pro ochranu životního prostředí.


Vysoká míra recyklace


Odpadní látky budou buď opět použity ve výrobním procesu, nebo budou podrobeny ekologické recyklaci:
Díly zavedení moderních zařízení na úpravu písku je možno opět použít 97 % furanového písku pro základní výrobu.  
Vznikající odpadová litina bude roztavena a připravena k novému odlévání.
Struska se využije při stavbě silnic.
Odsátý prach se opět využije v externím recyklačním podniku.

 

Naši ekologickou politiku rozvíjíme neustále v otevřeném dialogu s našimi sousedy a v úzké spolupráci s úřady, aby bylo možno šetřit naše přírodní zdroje a naši výrobu realizovat bez negativních vlivů na životní prostředí.

Kontaktujte nás!
Rádi Vám poradíme.

Telefon/fax: +420 465 423 151
Mobil: +420 724 721 905
E-Mail:

Kompletní kontakty

Klíčová data k ekologickému managementu

  • Procesní monitoring:
    pravidelné měření prašnosti, protihlukové přepážky budov
  • Zlepšení procesů:
    efektivní využívání přírodních zdrojů, vysoká míra recyklace, nepřetržitý další rozvoj ochrany životního prostředí ze strany podniku
  • Procesní řízení:
    Měření emisí a imisí, kontrola účinnosti provedených zlepšení, odpovědnost všech pracovníků
2024 Kovostrojservis, spol. s r.o. - U Panasonicu 397 · 530 06 Pardubice · Tel.: +420 466 734 135 · E-Mail: info@kovostrojservis.cz
Cookies | Kontakt